Der Entenmann: Blässhuhn im Auge

Update By: Henk
Date: maart 23, 2019

Eine schöne Überraschung war es, in Kees Moelikers neuem Buch ‘Der Entenmann’ dieses Kapitel zu finden. Es basiert auf verschiedene niederländischsprachige Bücher und Kolumnen aus seiner Feder. Mein Buch ‘Een meerkoet in mijn oog’ wird ausführlich besprochen. Vielen Dank!

[Bitte hier klicken um das Buch auf Amazon zu bestellen.]

Wer Kees nicht kennt, kann ihn und seine Interessen hier kennenlernen:

Column: ‘Hoofdzaak’ als bijwoord

Update By: Henk
Date: maart 19, 2019

“Vroeger hoorde ik in Friesland vaak het woord hoofdzaak gebruikt worden waar je ook ‘hoofdzakelijk’ of ‘in hoofdzaak’ kunt zeggen, als bijwoord dus. Dat gebeurde in elk geval in het Fries en ik vermoed ook in het Nederlands, maar helemaal zeker ben ik daar niet van.”

[Klik hier om de column te lezen op neerlandistiek.nl.]

Taalsnipel oer it mulwurd ‘bûn’

Update By: Henk
Date: maart 6, 2019

Fryske mulwurden binne yn it gebrûk bytiden net sa handich. Dat komt trochdat se sa koart binne. Sprekkers betinke dan ek ûnbewust en bewust allegear strategyen om se langer te meitsjen. Op de site fan De Moanne beskriuw ik hoe’t ik in sjoernaliste fan Omrop Fryslân dat dwaan hearde.

[Klik hjir om de taalsnipel te lêzen.]

Column oer roepwoorden voor schapen

Update By: Henk
Date: februari 23, 2019

De standaardisering van het Nederlands is goed gelukt: voor bijna alles zijn Standaardnederlandse woorden die in het hele Nederlandse taalgebied gebruikt en begrepen worden. Roepwoorden voor dieren zijn een uitzondering, zo ontdekte ik toen ik ‘het’ Nederlandse roepwoord voor schapen zocht. Dat bestond niet.

[Klik hier om neerlandistiek.nl een column over die woorden te lezen.]

Column: In dit ons land

Update By: Henk
Date: februari 20, 2019

‘In dit ons dichtwerkje’ is iets wat we nu in het Nederlands niet meer kunnen zeggen. Hoogstens komt ‘in dit ons land’ als ingeburgerd idioom nog weleens voor. Tot halverwege de twintigste eeuw was de constructie met een aanwijzend én een bezittelijk voornaamwoord nog wel productief. In een column op neerlandistiek.nl vertel ik er wat over.

[Klik hier om de column te lezen.]

Column: Over de spellingvrijheid die niet genomen wordt

Update By: Henk

“Blijkbaar maakt het voor de praktijk verdraaid weinig uit of de overheid nou wel of niet een spelling bedenkt. Blijkbaar zijn er overal facties die zo van spellingvoorschriften houden dat ze die ook overnemen als ze voor hen niet gelden, ja, zelfs als ze helemaal niet bestaan.”

[Klik hier om de column in z’n geheel te lezen op neerlandistiek.nl.]

Column over betrekkelijke voornaamwoorden

Update By: Henk
Date: februari 19, 2019

“Het gebruik van het betrekkelijk voornaamwoord die bij onzijdige naamwoordgroepen is een normkwestie geworden waar mensen zich enorm over kunnen opwinden. Grappig is dat precies het omgekeerde in het Fries voorkomt, zonder dat iemand zich daar druk over lijkt te maken.”

[Klik hier om de hele column te lezen op neerlandistiek.nl.]