De kwaliteit van de lessen Fries

Update By: Henk
Date: september 22, 2018

Afgelopen donderdag was ik op het congres Frysk yn it ûnderwiis in Heerenveen, waar mijn collega’s Albert Walsweer en Nynke Anna Varkevisser hun rapport over de stand van de lessen Fries in het basis- en voortgezet onderwijs presenteerden. Heel hoopvol waren die in mijn ogen niet. Ik mis vooral visie bij de provincie. Voor neerlandistiek.nl en itnijs.frl heb ik stukjes over de problematiek geschreven.

[Klik hier om het stuk op neerlandistiek.nl te lezen.]

[Klik hier om het stuk op itnijs.frl te lezen.]

Morgen (over) een week

Update By: Henk
Date: september 21, 2018

Een opvallend verschil tussen het Fries en het Nederlands is te zien in tijdsbepalingen. In het Fries kun je ‘moarn in wike’ zeggen, in het Nederlands moet daar een voorzetsel bij: ‘morgen over een week’. Voor Neerlandistiek.nl heb ik daar een stukje over geschreven. Een Friestalige versie daarvan is vorig jaar al eens op demoanne.nl verschenen.

[Klik hier voor de Friese versie.]

[Klik hier voor de Nederlandse versie.]

Column: ‘Wast een glazenwasser de glazen?’

Update By: Henk
Date: september 20, 2018

Voor Neerlandistiek.nl heb ik een column geschreven over synoniemen van het woord ‘ruit’.

[Klik hier om de column te lezen.]

Column: ‘Ik zei er van Jaap’

Update By: Henk
Date: september 18, 2018

Wat doet het woordje er in de tekst van het liedje ‘Ik zei er van Jaap’? In een column voor Neerlandistiek.nl ga ik daarop in.

[Klik hier om de column te lezen.]

Column over ‘anderhalf’

Update By: Henk
Date: september 17, 2018

Het Nederlands heeft ‘anderhalf’, het Duits ‘anderthalb’ en het Fries ‘oardel’. Het zijn vreemde telwoorden, waar een manier van denken achter zit die ons nu vreemd is. In een column op Neerlandistiek.nl ga ik daarop in.

[Klik hier om de column te lezen.]

Nieuwe betekenissen van ‘officieel’

Update By: Henk
Date: september 14, 2018

“Ik word er altijd een beetje blij van als ik denk dat ik een taalverandering heb gevonden die nog niet in de woordenboeken is opgenomen. Af en toe denk ik dat ik er een gevonden heb en daar schrijf ik dan een stukje over. Een zo’n verandering is de betekenisuitbreiding van het woord officieel.”

[Lees verder op Neerlandistiek.nl]

Nieuwe opdrachten Taalgeschiedenis online

Update By: Henk
Date: september 12, 2018

De opdrachten voor college 3 van de mastercursus Taalgeschiedenis staan online. Ze zijn te vinden op de pagina Cursusmateriaal.