Essay: Sint en Piet als kunst

Update By: Henk
Date: oktober 21, 2018

 

De figuren van Sinterklaas en Zwarte Piet worden in de media op allerlei manieren belicht: politiek, als feestelementen, als traditie, maar maar zelden als personages in een toneelstuk. Volgens mij is dat een grote omissie, want die belichting maakt dat je andere belichtingen als historische en contemporaine kunstreceptie kunt beschouwen. In het essay ‘Sint en Piet als kunst’ geef ik een eerste aanzet tot zo’n belichting.

Het essay is in drie delen te lezen op Neerlandistiek.nl:

[deel 1]  [deel 2]  [deel 3]

Het is ook in z’n geheel als pdf-bestand te downloaden:

[pdf]

Column: een voorhene interesse

Update By: Henk
Date: oktober 18, 2018

‘Een voorhene interesse’: voor verreweg de meeste Nederlandstaligen zal het raar klinken als ‘voorhene’ zo als bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt. Toch komt dat gebruik al een tijdje sporadisch in het Nederlands voor. Op neerlandistiek.nl heb ik er een column over geschreven.

[Klik hier om de column te lezen.]

NHL Stenden: kolleezjeroaster Frysk perioade 2

Update By: Henk
Date: oktober 17, 2018

Foar studinten Frysk fan NHL Stenden:

It foarriedige roaster fan de Fryske fakken foar perioade 2 sjocht der sa út as hjirûnder. De fêste kolleezjedei bliuwt de tiisdei.

13.00-14.30 Taalbeskôging (Henk Wolf). C 1.074.
14.30-16.00 Kreatyf skriuwen (Babs Gezelle Meerburg). C 1.060.
14.30-16.00 Taalfeardigens 2 (Gerbrich de Jong). A 0.078.
14.30-16.00 Taalbeskôging (Henk Wolf).  C 1.074.
16.00-17.30 Skiednis en kultuer fan Fryslân (Babs Gezelle Meerburg). C 1.060.
16.00-17.30 Taal en kultuer fan de oare Fryslannen (Henk Wolf). A 0.078.
18.15-19.45 Syntaksis (Henk Wolf). C 1.060.
18.15-19.45 Literatuerskiednis (Babs Gezelle Meerburg). A 0.078.
19.45-21.15 It  skoalfak Frysk (ferskate dosinten).

Guon fan jim ha in roaster krigen dêr’t yn stiet dat de kursus ‘Talen yn Fryslân’ twa kear jûn wurdt: yn perioade 2 en yn perioade 3. Dat is net korrekt. De kursus wurdt allinnich yn perioade 3 oanbean.

It fak ‘Taalbeskôging’ wurdt net yn perioade 4 oanbean, mar yn perioade 2.

Columns over Fries en Nedersaksisch

Update By: Henk

Wanneer er in het Fries iets verandert, dan is het resultaat meestal dat die taal ietsjes meer op het Nederlands is gaan lijken, óf dat de verschillen tussen de twee talen wat regelmatiger zijn geworden. Een opvallende uitzondering daarop is de […]

[Lees verder op neerlandistiek.nl.]

‘Nedersaksisch is nog steeds geen Fries’ stond er donderdag in Trouw. Ook andere media meldden dat de vage beleidsvoornemens voor het Nedersaksisch niet in de buurt komen van de Friese taalpolitiek. Dat is natuurlijk waar, maar waarom de vergelijking tussen die twee talen getrokken?

[Lees verder op neerlandistiek.nl.]

Nog wat over de oude en de nieuwe genitief

Update By: Henk
Date: oktober 14, 2018

Naast de genitief op -s (zoals in ‘Petra’s fiets’) heeft zich in de laatste eeuwen een bezitsconstructie met het bezittelijk voornaamwoord ontwikkeld, zoals ‘Petra d’r fiets’. Ik heb het idee dat het bezittelijk voornaamwoord een achtervoegsel is geworden. Daar heb ik al eens eerder een column over geschreven. Op Neerlandistiek.nl staat nu een vervolgje daarop.

[Klik hier om de column te lezen.]

Column over het Nedersaksisch en het Nederlands

Update By: Henk
Date: oktober 11, 2018

Deze week hebben de Rijksoverheid en verschillende provinciale overheden afspraken gemaakt over een taalpolitiek voor het Nedersaksisch. Verschillende media berichtten daar op een heel vreemde manier over, als zouden de afspraken inhouden dat het Nedersaksich ‘onderdeel van de Nederlandse taal’ was geworden. In een column op neerlandistiek.nl leg ik uit waarom dat onjuist is, wat er wel gebeurd is en welke officiële visie de Nederlandse overheid heeft op het Nedersaksisch als taal.

[Klik hier om de column te lezen.]

Column ‘Ga lekker genieten’

Update By: Henk

Recent plaatste iemand in de Facebookgroep ‘Leraar Nederlands’ een foto van een reclamebord met het opschrift ‘geniet van onz Strandbok Bier’. Ik denk dat de plaatser vooral op de gekke spelling van onz of de onconventionele omgang met spaties en hoofdletters wilde wijzen, maar ik vond de gebiedende wijs geniet het opvallendst. Waarom? Omdat die op een bord bij de ingang van een restaurant stond. Ik zou een zin als ‘geniet van ons bier’ alleen gebruiken tegen mensen die al een biertje voor zich hebben.

[Klik hier om de rest van de column te lezen op neerlandistiek.nl.]