Uncategorized

Foar studinten Frysk fan NHL Stenden: stúdzjefragen Talen yn Fryslân online

Update By: Henk
Date: maart 25, 2020

Alle stúdzjefragen fan it fak Talen yn Fryslân binne fan hjoed ôf te finen op de side Cursusmateriaal.

Voor studenten Nederlands van NHL Stenden: colleges Taal en individu online

Update By: Henk
Date: maart 17, 2020

De colleges van week 3.6 – 3.8 van het vak Taal en individu komen in een onlineversie beschikbaar. Het college van week 3.6, met als onderwerp ‘Nut en noodzaak van ontleden’, is al klaar. Het is te vinden op deze site op de pagina’s Cursusmateriaal en Videocolleges, via YouTube en op de Blackboardcourse Verdieping Vakgebied van NHL Stenden (alleen voor studenten).

Ofsizzingen / Absagen

Update By: Henk
Date: maart 16, 2020

It Vertel-op-festival fan 20 maart en it Norddeutsches Linguistisches Kolloquium fan 26-28 maart geane allebeide net troch.

Das Vertel-op-Festival vom 20.3. und das Norddeutsche Linguistische Kolloquium vom 26.-28.3. wurden beide abgesagt.

20 maart 2020: het vertel-op-festival in Burdaard

Update By: Henk
Date: februari 17, 2020

Het vertel-op-festival heeft als thema ‘De dag dat …’. Op 20 maart vertellen vier mensen over een ingrijpende dag uit hun leven. Ik vertel er over ‘De dag dat ik een meerkoet in mijn oog kreeg’. Toegang: 10 euro.

[Klik hier voor meer informatie.]

Adreswijziging Henk Wolf

Update By: Henk
Date: januari 24, 2020

Op 1 februari 2020 verhuizen José en Henk van Groningen naar Lula, een buurtschap tussen Hoogezand en Veendam, in de Groningse veenkoloniën. Voor de post valt Lula onder Hoogezand. Hieronder staan de nieuwe adresgegevens:

Taalcolumn: Waar we heenreis ook langs gingen

Update By: Henk

“Kortgeleden zag ik in Groningen een vrouw met een groepje kinderen lopen. Zo te zien deden ze mee aan een speurtocht. De vrouw bestudeerde een velletje papier en zei toen tegen de kinderen: We moeten daarheen, waar we heenreis ook langs gingen.

[Klik hier om de hele column te lezen op Neerlandistiek.nl.]

Column: Is er juridisch iets te doen tegen het taalbeleid van de Universiteit Twente?

Update By: Henk
Date: januari 15, 2020

“Tot nu toe was het protest tegen de verengelsing van Nederlandse universiteiten vooral gericht tegen het gebruik van het Engels als voertaal in het onderwijs. De organisatie Beter Onderwijs Nederland heeft geprobeerd daar via de rechter een einde aan te maken. Dat deed ze door de klacht dat Engels als voertaal bij de studie pyschologie aan de universiteiten van Twente en Maastricht een overtreding zou zijn van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. […]
Het zou misschien de moeite lonen om te kijken of daar iets aan te doen is door een ander juridisch pad te bewandelen, namelijk dat van de openbaarheid van bestuur.”

[Klik hier om het hele stuk te lezen op Neerlandistiek.nl.]

Taalcolumn: kop

Update By: Henk
Date: januari 14, 2020

“Bij mensen is dat anders. Het lichaamsdeel dat bij dieren kop heet, wordt bij mensen in stilistisch neutrale contexten hoofd genoemd. Kop kan wel, maar dan is het erg informeel of beledigend. Die onfatsoenlijke connotatie bestaat echter in bepaalde gebruikscontexten niet of duidelijk minder.”

[Klik hier om de column te lezen op Neerlandistiek.nl.]

Hoe een kleine studie een middelgrote kon worden: de casus Fries

Update By: Henk

“Wie op een dinsdagmiddag in Leeuwarden NHL Stenden Hogeschool binnen loopt en het lokaal opzoekt waar de eerstejaarscolleges Fries worden gegeven, ziet daar doorgaans een groep zitten van zo’n vijftien tot twintig studenten. Dat is al een paar jaar zo, maar vijf jaar geleden hadden we met heel andere aantallen te maken: […]”

[Klik hier om het hele stuk te lezen.]

Taalcolumn: wie is Stijnen?

Update By: Henk
Date: januari 11, 2020

Wie is Stijnen?