Wie is Henk? (Nederlands)

Mijn naam is Henk Wolf. Ik werk als docent taalkunde en Fries bij NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden en Groningen, en als docent en onderwijsontwikkelaar voor de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast word ik vaak ingeschakeld bij projecten met een talige kant. Misschien kan ik ook voor u iets betekenen.

Op deze pagina wil ik een indruk geven van wat ik allemaal ‘afgetaald’ heb de afgelopen jaren. Leest u liever Duits, Engels of Fries, dan kunt u hierboven in de blauwe balk op de taal van uw keuze klikken.

.↑. = terug naar bovenkant pagina

Inspreekwerk

Al jaren gebruik ik van tijd tot tijd mijn stem om Nederlandse, Duitse en Friese teksten in te lezen. Hiernaast ben ik te horen in de voice-over van een reclamefilmpje voor energievergelijken.nl. Rechts van het filmpje staat een link naar het portfolio. Dat geeft een indruk van wat ik zoal aan inspreekwerk heb gedaan.

U kunt me inhuren voor inspreekwerk, bijvoorbeeld voor luistertoetsen, reclamespotjes en instructievideo’s.

Link:
portfolio inspreekwerk

.↑.

Columns

Hoe kom je achter de geschiedenis van een woord? Hoe voelt het om dagelijks tientallen keren van taal te wisselen? Hoe gebruik je het Friese woord ‘bryk’? Het zijn zomaar een paar vragen die aan de orde komen in de honderden taalcolums die ik de afgelopen jaren voor kranten, tijdschriften en leeromgevingen heb geschreven.

Mei Hindrik Sijens, Gjalt Jelsma, Jelle Krol en Ed Knotter foarmje ik de Taalbazen. Sûnt 2009 skriuwe wy alle wiken in taalstikje yn ferskate media. Hjirboppe in stikje fan ús yn de Ljouwerter Krante. Ik wurkje sûnt 2001 foar ferskate media as taalkolumnist. Link:
columns online

.↑.

Literatuur

Ik heb verschillende boeken en verhalen gepubliceerd. Verder heb ik in de redactie gezeten van het Friese literaire tijdschrift Farsk, een voorganger van het tegenwoordige Ensafh.

wunderaardichheden Link:
portfolio literatuur

.↑.

Vertalingen

Nadat ik in de jaren ’90 een tijdje producthandleidingen uit het Duits in het Nederlands heb vertaald, ben ik me na de eeuwwisseling gaan richten op Friese vertalingen van literatuur en liedteksten. Ik geef ook af en toe cursussen journalistiek en literair vertalen.

Vertaalwerk doe ik in principe alleen als het inhoudelijk interessant is, bijvoorbeeld in het geval van literaire teksten.

koontz Links:
bibliografie
portfolio vertalingen

.↑.

Taalwetenschap

Mijn onderzoeksinteresse ligt vooral op het gebied van woordvolgorde en taalgebruik. Ik heb verschillende artikelen geschreven over de syntaxis van het Fries en andere Germaanse talen. Ook heb ik meegeschreven aan de uitgebreide Wurdlist Noardfrysk en heb ik veldwerk gedaan voor de Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Ook op het gebied van populaire artikelen over taalkunde heb ik het een en ander gepubliceerd.

Links:
bibliografie
artikels online

.↑.

Televisie

Gedurende drie seizoenen heb ik voor Omrop Fryslân de televisie-programma’s ‘Praat mar Frysk’ en ‘Skriuw mar Frysk’ gepresenteerd – in 2011 en 2014 alleen, en in 2012 in duopresentatie met Brecht Wassenaar (op de foto).

Zie hiernaast de link naar het portfolio voor meer informatie.

brecht_henk Link:
portfolio televisie

.↑.

Toetsing

Voor organisaties zoals het CITO en de Afûk maak ik toetsmateriaal. Ik heb ook cursussen gegeven oer het maken van toetsen. In het portfolio leer- en toetsmateriaal staan meer van mijn activiteiten op toetsgebied.

Ik ben in te huren voor advies op het gebied van toetsing en voor het samenstellen van toetsmateriaal.

 begr_lez Link:
portfolio leer- en toetsmateriaal

.↑.

Onderwijs

Ik geef college op het gebied van taalkunde en Fries op NHL Hogeschool. In de video hiernaast ben ik te zien tijdens een college syntaxis voor eerstejaarsstudenten Fries. Ik heb voor diverse hogescholen en universiteiten in Nederland en Duitsland gewerkt.

Het hiernaast gelinkte portfolio geeft een indruk van mijn onderwijsactiviteiten.

Link:
portfolio onderwijs

.↑.

Onderwijsmateriaal

De afgelopen jaren heb ik meegewerkt aan een groot aantal onderwijsmaterialen, met name op het gebied van de Friese en Nederlandse taal. Daaronder zijn leerboeken en onderwijssyllabi voor de Friese les, maar ook een CITO-toets, toetsmateriaal voor de Afûk, de hbo-kennisbases voor de bachelor en master Fries en diverse e-learningprojecten. Zie het portfolio onderwijsmateriaal voor meer informatie.

 

Links:
bibliografie
spellingsvideo’s
minicursussen online
portfolio leer- en toetsmateriaal

.↑.

Wat nog niet genoemd is

Niet alles wat ik op taalgebied heb gedaan, past netjes in een van de bovenstaande categorieën. Daarom staat in het portfolio diversen een overzicht van andere relevante activiteiten.

 

ping Link:
portfolio diversen