Column: In dit ons land

Update By: Henk
Date: februari 20, 2019

‘In dit ons dichtwerkje’ is iets wat we nu in het Nederlands niet meer kunnen zeggen. Hoogstens komt ‘in dit ons land’ als ingeburgerd idioom nog weleens voor. Tot halverwege de twintigste eeuw was de constructie met een aanwijzend én een bezittelijk voornaamwoord nog wel productief. In een column op neerlandistiek.nl vertel ik er wat over.

[Klik hier om de column te lezen.]

Column: Over de spellingvrijheid die niet genomen wordt

Update By: Henk

“Blijkbaar maakt het voor de praktijk verdraaid weinig uit of de overheid nou wel of niet een spelling bedenkt. Blijkbaar zijn er overal facties die zo van spellingvoorschriften houden dat ze die ook overnemen als ze voor hen niet gelden, ja, zelfs als ze helemaal niet bestaan.”

[Klik hier om de column in z’n geheel te lezen op neerlandistiek.nl.]

Column over betrekkelijke voornaamwoorden

Update By: Henk
Date: februari 19, 2019

“Het gebruik van het betrekkelijk voornaamwoord die bij onzijdige naamwoordgroepen is een normkwestie geworden waar mensen zich enorm over kunnen opwinden. Grappig is dat precies het omgekeerde in het Fries voorkomt, zonder dat iemand zich daar druk over lijkt te maken.”

[Klik hier om de hele column te lezen op neerlandistiek.nl.]

Wurdlist bywurke

Update By: Henk
Date: februari 18, 2019

Ik ha myn Nederlânsk-Fryske wurdlist bywurke. Dêr steane no 2446 Nederlânske wurden yn mei faak wat minder gebrûklike Fryske oersettingen dy’t ik yn ‘e rin fan withoefolle jier yn boeken en wurdlisten tsjinkaam bin. It is gjin wurdlist foar begjinnende Fryskskriuwers, mar in helpmiddel foar sokken dy’t it ris wat oars sizze wolle as sljochtweihinne.

[Klik hjir om de bywurke wurdlist te besjen.]

Online: Youmir, soan fan in túnslang

Update By: Henk
Date: februari 16, 2019

Yn 2006 hat de doetiidske útjouwerij Venus myn novelle ‘Youmir, soan fan in túnslang’ útbrocht. It boekje is al jierren net mear te krijen. Mei tastimming fan Josse de Haan fan it eardere Venus haw ik de tekst no as pdf op myn website set. Ik kin wêze dat it net de alderlêste ferzje is en dat er justjes fan ‘e printe ferzje ôfwykt, dat kin ik net mear neigean. Hjirûnder stiet in link nei it bestân. Dat is ek te finen fia de side Downloads.

[Klik hjir foar it pdf-bestân fan  ‘Youmir, soan fan in túnslang’.]

Column over voltooide deelwoorden in het Fries (en Gronings en Nederlands)

Update By: Henk

“Friezen zijn ongelukkig met hun voltooide deelwoorden. Voor hun gevoel zijn die te kort en kun je er daardoor te weinig mee doen. Het is dan ook geen wonder dat die Friese voltooide deelwoorden stilletjes iets langer worden.”

[Klik hier om de rest van de column te lezen op neerlandistiek.nl.]

Column: ze vonden haar een eindje verderop liggen

Update By: Henk
Date: februari 7, 2019

In het Fries en ook in wat ouder Nederlands komen zinnen voor met ‘vinden’ en daarbij als lijdend voorwerp een zogenaamde ‘accusativus cum infinitivo’. Dat zijn zinnen van het type ‘Ze vonden haar een eindje verderop liggen’.

[Klik hier voor een column op neerlandistiek.nl over dat onderwerp.]

Column over distantiëring

Update By: Henk
Date: februari 6, 2019

Wat is distantiëring, welke rol speelt het in geschreven en gesproken Fries en hoe verschilt het van purisme? Daarop ga ik in in een column op neerlandistiek.nl.

[Klik hier om de column te lezen.]