Videocolleges

fideokolleezjes * Videoseminare * video lectures

Op deze pagina’s staan videocolleges van Henk Wolf.

Algemene en Toegepaste Taalkunde

Wat is taal?

Hoe zit taal in ons hoofd?

Semantiek

Wat betekent ‘betekenis’?
(Kernbegrippen: semantiek, semiotische driehoek, denotatie, extensie, intensie, features, prototype, connotatie)

Hoe vinden we het juiste woord om te zeggen wat we bedoelen?
(Kernbegrippen: synoniem, homoniem, polysemie, metafoor, metoniem, semantische taxonomie, mentaal lexicon)

Waarom lees je maar zelden dat een gemeente “een mannelijke burgemeester” heeft?
(Kernbegrippen: prototype, typische/atypische exemplaren, samenwerkingsbeginsel)

Kleurt taal je wereldbeeld?
(Kernbegrippen: principe van Von Humboldt, Sapir-Whorfhypothese, eufemismen)

Hoe onthouden we de betekenis van abstracte woorden?
(Kernbegrippen: features, aspect, mentale voorstelling, samenwerkingsbeginsel)

Hoe komt het dat we soms aan een half woord genoeg hebben?
(Kernbegrippen: presupposities, prototype, samenwerkingsbeginsel)

It skoalfak Frysk

Taalkunde as ûnderdiel fan it skoalfak Frysk

Talen yn Fryslân

Is it Frysk mear famylje fan it Ingelsk of fan it Nederlânsk?

Taalbeschouwing

Taalnorm: wat is goed Nederlands?

Didaktysk praktikum

Flipping the classroom (klaskekantelje)

Zinnen als toneelstukje: de basis van het ontleden

De video’s van de Afûk en Omrop Fryslân over Friese spelling en grammatica staan op twee aparte pagina’s: