Videocolleges

fideokolleezjes * Videoseminare * video lectures

Op deze pagina’s staan videocolleges van Henk Wolf.

Algemene en Toegepaste Taalkunde

Wat is taal?

Hoe zit taal in ons hoofd?

Semantiek

Wat betekent ‘betekenis’?
(Kernbegrippen: semantiek, semiotische driehoek, denotatie, extensie, intensie, features, prototype, connotatie)

Hoe vinden we het juiste woord om te zeggen wat we bedoelen?
(Kernbegrippen: synoniem, homoniem, polysemie, metafoor, metoniem, semantische taxonomie, mentaal lexicon)

Waarom lees je maar zelden dat een gemeente “een mannelijke burgemeester” heeft?
(Kernbegrippen: prototype, typische/atypische exemplaren, samenwerkingsbeginsel)

Kleurt taal je wereldbeeld?
(Kernbegrippen: principe van Von Humboldt, Sapir-Whorfhypothese, eufemismen)

Hoe onthouden we de betekenis van abstracte woorden?
(Kernbegrippen: features, aspect, mentale voorstelling, samenwerkingsbeginsel)

Hoe komt het dat we soms aan een half woord genoeg hebben?
(Kernbegrippen: presupposities, prototype, samenwerkingsbeginsel)

Taal en theorie 2 / Taalteory 2

Zinsstructuur
(Kernbegrippen: ontleden, woordgroepen, NP, PP, AP, VP, hoofd-modificeerder, valentie, onderschikking, nevenschikking, zinstypen, mededelende hoofdzin, ja/nee-vraag, open vraag, gebiedende zin, gewone bijzin, beknopte bijzin, consecutio temporum)

It skoalfak Frysk

Taalkunde as ûnderdiel fan it skoalfak Frysk

Talen yn Fryslân

Is it Frysk mear famylje fan it Ingelsk of fan it Nederlânsk?

Taalbeschouwing

Taalnorm: wat is goed Nederlands?

Didaktysk praktikum

Flipping the classroom (klaskekantelje)

Overig

Wêrom is ‘wiif’ it ferskriklikste Fryske wurd?

Is it Frysk âlder as it Nederlânsk?

Zinnen als toneelstukje: de basis van het ontleden

De video’s van de Afûk en Omrop Fryslân over Friese spelling en grammatica staan op twee aparte pagina’s:

De buikspreekvideo’s van Henk Wolf met Carlos staan op de volgende pagina: