20 maart 2020: het vertel-op-festival in Burdaard

Update By: Henk
Date: februari 17, 2020

Het vertel-op-festival heeft als thema ‘De dag dat …’. Op 20 maart vertellen vier mensen over een ingrijpende dag uit hun leven. Ik vertel er over ‘De dag dat ik een meerkoet in mijn oog kreeg’. Toegang: 10 euro.

[Klik hier voor meer informatie.]

Taalsnipel oer ‘it’

Update By: Henk
Date: januari 27, 2020

It lytse wurdsje it hat yn it Frysk in funksje dy’t net sa bekend is: it wurdt brûkt om wat te presintearjen. Foar De Moanne haw ik der in stikje oer skreaun.

[Klik hjir om it te lêzen.]

Adreswijziging Henk Wolf

Update By: Henk
Date: januari 24, 2020

Op 1 februari 2020 verhuizen José en Henk van Groningen naar Lula, een buurtschap tussen Hoogezand en Veendam, in de Groningse veenkoloniën. Voor de post valt Lula onder Hoogezand. Hieronder staan de nieuwe adresgegevens:

Taalcolumn: Waar we heenreis ook langs gingen

Update By: Henk

“Kortgeleden zag ik in Groningen een vrouw met een groepje kinderen lopen. Zo te zien deden ze mee aan een speurtocht. De vrouw bestudeerde een velletje papier en zei toen tegen de kinderen: We moeten daarheen, waar we heenreis ook langs gingen.

[Klik hier om de hele column te lezen op Neerlandistiek.nl.]

Column: Is er juridisch iets te doen tegen het taalbeleid van de Universiteit Twente?

Update By: Henk
Date: januari 15, 2020

“Tot nu toe was het protest tegen de verengelsing van Nederlandse universiteiten vooral gericht tegen het gebruik van het Engels als voertaal in het onderwijs. De organisatie Beter Onderwijs Nederland heeft geprobeerd daar via de rechter een einde aan te maken. Dat deed ze door de klacht dat Engels als voertaal bij de studie pyschologie aan de universiteiten van Twente en Maastricht een overtreding zou zijn van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. […]
Het zou misschien de moeite lonen om te kijken of daar iets aan te doen is door een ander juridisch pad te bewandelen, namelijk dat van de openbaarheid van bestuur.”

[Klik hier om het hele stuk te lezen op Neerlandistiek.nl.]

Taalcolumn: kop

Update By: Henk
Date: januari 14, 2020

“Bij mensen is dat anders. Het lichaamsdeel dat bij dieren kop heet, wordt bij mensen in stilistisch neutrale contexten hoofd genoemd. Kop kan wel, maar dan is het erg informeel of beledigend. Die onfatsoenlijke connotatie bestaat echter in bepaalde gebruikscontexten niet of duidelijk minder.”

[Klik hier om de column te lezen op Neerlandistiek.nl.]

Hoe een kleine studie een middelgrote kon worden: de casus Fries

Update By: Henk

“Wie op een dinsdagmiddag in Leeuwarden NHL Stenden Hogeschool binnen loopt en het lokaal opzoekt waar de eerstejaarscolleges Fries worden gegeven, ziet daar doorgaans een groep zitten van zo’n vijftien tot twintig studenten. Dat is al een paar jaar zo, maar vijf jaar geleden hadden we met heel andere aantallen te maken: […]”

[Klik hier om het hele stuk te lezen.]

In petear mei Onno Falkena

Update By: Henk
Date: januari 13, 2020

“Soks kin inkeld mar ien sizze dy’t in soad oer de grinzen hinne sjocht. En dat docht Onno Falkena, by in soad Friezen noch better bekend as ‘ferslachjouwer Onno P. Falkena’, mei de tuskenletter dy’t by Fryske bewegers in skoft moade wie. Dy stiet oars foar Pier en mei’t Falkena in kearel as in lôge is, hie er samar foar Grutte Pier gean kinnen. Dat hat er net fan frjemd, likemin as […]”

It boppesteande fragmint komt út in stik dat ik foar De moanne skreaun ha oer Onno Falkena, op basis fan in petear mei him oer syn wurk op it stik fan lytse talen. It is ferline jier yn it tydskrift ferskynd en stiet no ek op ‘e website. (It Frysk is hjir en dêr al wat ferâfûke, dat kin ik net helpe.)

[Klik hjir om it stik te lêzen.]

Taalcolumn: wie is Stijnen?

Update By: Henk
Date: januari 11, 2020

Wie is Stijnen?

 

Column over het taalbeleid van de Universiteit Twente

Update By: Henk
Date: januari 7, 2020

“Het Nederlands, door de Friezen als universele taal van Nederland aangewezen, wordt door de UT als etnische taal aangemerkt: geschikt voor de leden van de groep geboren Nederlanders, maar niet voor algemeen gebruik.”

[Klik hier om de hele column te lezen op Neerlandistiek.nl.]