Wûnderaardichheden digitaal beskikber

Update By: Henk
Date: december 17, 2019

Ik ha de tekst fan myn ferhalebondel Wûnderaardichheden út 2006 as pdf-bestân op dizze website set. It boek is al jierren net mear te keap. Spitigernôch koe ik gjin ferzje mear fine mei de tekeningen fan Mudhoen deryn. Dy ûntbrekke dus. It is ek mooglik dat de tekst hjir en dêr fan de printe ferzje ôfwykt, dat koe ik net maklik mear neigean.

It bestân is te finen op de side Downloads (ûnder 2006) of troch op de ûndersteande link te klikken.

[link nei pdf-bestân Wûnderaardichheden]

Column over telwoorden

Update By: Henk
Date: december 8, 2019

Een negende huis

Het hertalen van Couperus: toch een goed initiatief

Update By: Henk
Date: november 7, 2019

Ik heb een irrationele aversie tegen hertalingen van negentiende- en twintigste-eeuwse Nederlandse literatuur. Die aversie wil ik hier – zoekend – proberen te verklaren. En daarna wil ik duidelijk maken waarom ik denk dat het hertalen van Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan toch een goed ding is.

Aversie

Toen ik hoorde dat Michelle van Dijk Couperus aan het hertalen was, was mijn aanvankelijke reactie negatief. Dat is wel raar. Ik heb namelijk geen enkel bezwaar tegen vertalingen uit andere talen. Ik pleit er zelfs voor om niet historiserend, maar hedendaags te vertalen. Ook heb ik geen principieel bezwaar tegen het uitgeven van romans in vereenvoudigde taal: easy readers in het Russisch en Spaans hebben me veel plezier gebracht.

Ook met de modernisering van Oud- en Middelnederlands heb ik geen probleem, ook niet met de uitgave van het zeventiende-eeuwse Fries van Gysbert Japicx in modern Fries en Nederlands. Wat maakt die hertaling van Couperus nu zo anders?

Dat ze zo dichtbij staat. Couperus hoort bij het nu. Niet het onmeetbare korte nu, dat puntje op de tijdlijn dat al voorbij is als we klaar zijn met nu te zeggen, nee, het uitgebreide nu, het heden, het contemporaine. Couperus schreef niet in Oud-, Middel- of zelfs maar Vroegnieuwnederlands, maar in Modern Nederlands, volgens de gebruikelijke periodisering.

Klik hier om verder te lezen

Voor studenten: informatie periode 2 online

Update By: Henk
Date: november 6, 2019

Voor studenten van NHL Stenden: het materiaal van mijn cursussen staat online. Het is te vinden op de pagine Cursusmateriaal. Ook de roosters voor de cursisten van het Afûk-lesjouwersfoech zijn daar nu te vinden.

Column: Keukenstafels

Update By: Henk
Date: oktober 29, 2019

Voor neerlandistiek.nl heb ik een stukje geschreven over het veranderende gebruik van de woorden keukentafel en keukenstafel in het Fries.

[Klik hier om het te lezen.]

Taalsnipel: aldatsa

Update By: Henk
Date: oktober 28, 2019

Bestiet der yn it Frysk in wurd (of wurdrige) ‘aldatsa’? Oer dy fraach haw ik in snipeltsje skreaun, dat ferskynd is op de website fan De moanne.

[Klik hjir om it te lêzen.]